Q88.NET 相册
此图片可能已经丢失面料 棉

衬衣 尺寸

XL 胸围 100 袖长 45 衣长 58 肩宽 37


2XL 胸围 108 袖长 46 衣长 59 肩宽 39


3XL 胸围 114 袖长 47 衣长 60 肩宽 414XL 胸围 122 袖长 48 衣长 61 肩宽 43裙尺寸

XL 胸围 96 裙长 85 肩宽不限


2XL 胸围 104 裙长 86 肩宽不限

3XL 胸围 112 裙长 87 肩宽不限


4XL 胸围 120 裙长 88 肩宽不限